Начало

434AFEF9-40F3-4B1D-A3BB-A994AF190B49

МДН Финанс ЕООД е данъчно-счетоводна консултантска компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги на местни инвеститори в България, включително:
– счетоводно обслужване и одит
– ТРЗ услуги
– данъчни консултации във връзка с данъчна оптимизация, вливания и придобивания
– прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчо облагане
– изготвяне на бизнесплан и икономически обосновки.

Като представител на своя бизнес, Вие разбирате важността на навременната и точна финансова информация за развитието и растежа на управляваната от Вас компания.

Опитния екип на МДН Финанс ЕООД включва професионалисти в сферата на корпоративните финанси, инвестициите, счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство.

Ние сме с Вас от момента на консултиране относно стартиране на нов бизнес до изготвянето и представянето на годишните финансови отчети на Вашата фирма. Нашите услуги Ви подсигуряват с цялата необходима информация и финансов анализ, за да взимате бързо и навременно правилните управленски и бизнес решения.
Специалистите на МДН Финанс ЕООД притежават богат практически опит в разрешаването на сложни казуси в сферата на данъчното планиране, избягване на двойно данъчно облагане, легитимна данъчна оптимизация.

От своето създаване, екипът на МДН Финанс ЕООД поддържа висок стандарт на предоставяните услуги на своите клиенти. Нашата цел е насочена винаги към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на вашия бизнес, при спазване на конфиденциалност.

Услугата, която предлагаме често е на значително по-високо ниво от тази, която бихте получили ако поддържате собствен финансово счетоводен отдел. Ето защо в работата си с нас нашите клиенти имат възможността да се фокусират единствено върху бизнес операциите си, докато нашите специалисти поемат изцяло администрирането дейността на фирмата.

Ние ще Ви предложим абонаментна цена за счетоводни услуги, съобразена с обема на работата, коректен договор с висока защита на интересите на клиента и индивидуален подход към всеки клиент.