ТРЗ услуги

 

МДН Финанс ЕООД  предлага пълната гама от ТРЗ услуги на физически и юридически лица, включително:

images1.Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.

2.Изготвяне на длъжности характеристики и щатни разписания.

3.Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.

4.Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и съставяне на съпроводителни документи.

5.Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета.

6.Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ и НАП.

7.Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

8.Изготвяне на удостоверение УПИ 2 и УПИ 3