Финансови консултации

images (1)

МДН Финанс ЕООД  предлага и следните финансови консултации на физически и юридически лица:
 • Финансово-счетоводен анализ на дружеството
 • Финансови консултации
 • Оценки на бизнес проекти и предприятия
 • Икономически анализи и Финансови прогнози
 • Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки
 • Финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • Анализи свързани със сделки по придобиване и разпореждане на предприятия, структуриране на сделката, оценка на риска и изготвяне на прогнозни финансови резултати
 • Планиране и бюджетиране
 • Изготвяне на оценка за рентабилността и ефективността на дейността на дружеството
 • Финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • Финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • Пазарни анализи и оценки на икономическите рискове
 • Оценка и анализ на инвестиционни проекти
 • Изготвяне на бизнес планове
 • Консултации и представителство при избора на банкови институции
 • Съдействие при подготовка на документи при кандидатстване за кредитни институции
 • Изготвяне на доклади
 • бизнес комбинации, в които отделни предприятия или бизнеси биват обединени, за да се сформира съвместно предприятие;
 • бизнес комбинации, обхващащи предприятия или бизнес под общ контрол;
 • бизнес комбинации, обхващащи едно или повече взаимни предприятия;
 • бизнес комбинации, в които отделни предприятия или дейности биват обединени, за да се сформира отчетна единица по силата на договор, без да получават дял от собствеността (например бизнес комбинации, в които отделни предприятия се обединяват единствено по силата на договор, за да сформират корпорация с двойно листване).