Проект “Студентски практики”

МДН Финанс ЕООД набира студенти по проект “Студентски практики” .

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева.

Ако желаете да участвате в практическото обучение по проект „Студентски практики” , моля да се регистрирате в следния сайт: www.praktiki.mon.bg  след което да се регистрирате в секция Студенти да отидете на Обяви от работодател . Горе на търсене да изберете област Пловдив и професионално направление – Икономика.  Кандидатствайте за обява на  МДН Финанс   и ние ще Ви oдобрим.

 

Поздрави!

Екипът на МДН Финанс ЕООД!