Цени

Ценообразуването е на база месечна такса плюс добавка за документооборот и ТРЗ-обслужване:

свободна
професия
фирма
нерегистрирана
по ДДС
фирма
регистрирана
по ДДС
месечна такса (лв./месец) 24 лв. 50 лв. 110 лв.
 документооборот (ст./документ) 50 ст. 50 ст.

 

ТРЗ обслужване:

Заплаща се месечна такса според броят на наетия персонал.

За първият служител: 14.00 лв.

За всеки следващ: x 7.00 лв.

Еднократни услуги:

– фирмено годишно приключване: 130 лв. + 60 ст./документ;

– годишни декларации на неработеща фирма: 30 лв.

– годишна данъчна декларация за физически лица: 24 лв.

Данъчни ревизии:

Ангажираността по данъчни проверки, ревизии и регистрации се заплаща отделно на база 21 лв./час.